Mief

Madelief buisman is beeldende kunstenaar uit Drachten. Haar artiesten naam is Mief, zo werd ze vroeger altijd liefkozend genoemd door haar grote broers en zusje.

Ze heeft verschillende soorten opleidingen gedaan, waaronder creatieve therapie, master class Talens en klassieke academie.

Voor haar werk gebruikt ze vaak haar mentale en fysieke ervaringen als beginpunt. Zo zou je haar werken kunnen zien als een dagboek: ze zijn persoonlijk en gaan over het innerlijke.

Het zijn gevangen momenten en bevroren emoties.

Madelief buisman is a visual artist from Drachten. Her artist name is Mief, she used to be called lovingly by her big brothers and sister.

She has done various types of training, including creative therapy, master class Talens and classical academy.

She often uses her mental and physical experiences as a starting point for her work. In this way you could see her works as a diary: they are personal and deal with the inner.

They are captured moments and frozen emotions.